Baskı ve Boya Yardımcıları

Baskı ve Boya Yardımcıları
SOFTENER SP

Silikon bazlı pigment baskı yumuşatıcısı.

Silicon based softener for pigment printing.

COLEN CYE

Pigment boyama için polimerik renk verimi arttırıcı.

Polymeric color yield enhancer for pigment padding.

KATEX EP

Pigment çektirme için katyonik mordanlayıcı.

Cationic mordant for pigment exhaust.

ANTIDRY N

Baskı sırasında şablonda kurumaları geciktirici ürün.

Anti-drying agent for pigment printing.

ANTIBLOCK

Pigment baskı için şablon tıkanmasını önleyici ürün.

Screen anti-blocking agent for pigment printing.

REDUCER K

Pigment aşındırıcı baskı için aşındırma ajanı.

Reducing agent for pigment discharge printing.

CROSSFIX CLF

Pigment baskıda yıkama ve yaş sürtme haslığını geliştiren , düşük formaldehitli çapraz bağlayıcı.

Low formaldehyde crosslinker for improving the wash and the wet crock fastnesses in pigment printing.

CROSSFIX CLF-E

Pigment baskıda yıkama ve yaş sürtme haslığını geliştiren, düşük formaldehitli çapraz bağlayıcı.

Low formaldehyde crosslinker for improving the wash and wet crock fastnessess in pigment printing.

CROSSFIX CNF

Pigment baskı ve boyamada haslık arttırıcı formaldehitsiz fiksatör - düşük sıcaklık baskı fikse yardımcısı.

Non-formaldehyde fixator for improving the fastnesses in pigment printing and dyeing- Fixing agent for low temperature printing.