Kıvamlaştırıcı

Kıvamlaştırıcı
THICKENER VMF

Pat viskozitesini ayarlamak, ayrıca pigment boyama sistemlerinde flotte homojenitesini sağlamak ve migrasyonu azaltmak içim geliştirilmiş sentetik kıvamlaştırıcı.

Synthetic thickening agent for adjusting the viscosity in pigment printing and for rheology modifier and decreasing the dye migration in pigment dyeing process.

THICKENER 303

Pigment baskıda kontür keskinliği için reoloji düzenleyici.

Rheology modifier for achieving sharp pigment prints.

THINKENER CPK

Pigment baskı için geliştirilmiş akrilik esaslı sentetik kıvamlaştırıcı.

Acrylic based synthetic thinkener developed for pigment printing.